Daily Archives: Tháng Bảy 1, 2010

Đảng chia hai, sức mạnh quyền lực nhân đôi?

Đọc bài viết “Chia hai là nhân đôi” của ông Nguyễn Thanh Giang, mô tả và ca ngợi quan điểm chính trị của ông Luật sư Trần Lâm làm tôi ngạc nhiên và bối rối quá. Advertisements

Đăng tải tại Bình minh cho Việt Nam | Thẻ , , , , , , | 4 phản hồi