Monthly Archives: Tháng Tư 2011

Tình xa

…Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt… Xuân Diệu Vậy là anh đã xa tôi thật rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Một cuộc tình như ngọn lửa rực cháy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tro … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện của trái tim